Tag archives for Docència - Page 3

Notícies

S’han atorgat els premis extraordinaris de les nostres titulacions (Filologia Catalana / Llengua i Literatura Catalanes)

Des del 2014 la UOC atorga premis extraordinaris als estudiants que han obtingut globalment les millors qualificacions en les diverses titulacions oficials, tal com ho recull el títol II de…
Continue Reading
Docència

Màster d’Estudis Catalans: un programa interdisciplinari que permet especialitzar-se

By ElenaCavanna (Own work) , via Wikimedia Commons   El màster d’Estudis Catalans: Llengua, cultura i societat contemporànies de la UOC és un programa interdisciplinari que dóna una visió àmplia,…
Continue Reading