La tradició literària europea tot sovint queda limitada a un reduït grapat d’obres literàries i a un petit llistat de temes i protagonistes ben coneguts per tots els lectors. Però…
Continue Reading