Pel que se sent, pel que es veu, pel que es respira en l’ambient, tendim a percebre que vivim alhora en una època de multidisciplinarietat, d’una certa desubicació, de necessitat…
Continue Reading