A l’edició del segon semestre de 2014-2015 del Seminari d’Estudis Catalans del Grau de Llengua i Literatura Catalanes s’està treballant el tema de la Història de la lingüística.
Com a resultat de les tres primeres pràctiques d’avaluació continuada, el grup d’estudiants ha elaborat una història dels estudis sobre les llengües i el llenguatge a occident, des de la Grècia clàssica fins al segle XX. El text s’ha elaborat a partir de síntesis individuals del llibre de Robert H. Robins A Short History of Linguistics (Longman, 1997), ampliades amb altres lectures i posteriorment treballades en equip. Finalment, s’han concatenat els textos corresponents a cada període, en ordre cronològic. El text final abasta, en 26 pàgines, els següents apartats:
1.- GRÈCIA: POSAR UNA COSA EN EL TEMPS.
2.- EL LLEGAT GREC A MANS DELS ROMANS: ELS PILARS DE LA GRAMÀTICA DESCRIPTIVA.
3.- LA LINGÜÍSTICA A L’EDAT MITJANA: CONTINUÏTAT I INTEGRACIÓ.
4.- EL RENAIXEMENT: NOUS HORITZONS PER A L’ANÀLISI LINGÜÍSTICA.
5.- VIGÍLIES DE L’ÈPOCA MODERNA.
6.- EL XIX, EL SEGLE DELS COMPARATISTES.
7.- LA LINGÜÍSTICA A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX.
8. SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX: CHOMSKY I LA GRAMÀTICA GENERATIVA.
Així doncs, si voleu fer-vos una idea ràpida i precisa de l’avenç i evolució de les ciències del llenguatge des de Plató fins als nostres dies, podeu llegir aquesta Brevíssima història de la lingüística, elaborada pels vostres companys.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail