La prestigiosa editorial Mouton de Gruyter acaba de publicar el llibre The Pragmatics of Catalan, editat pels professors Lluís Payrató (UB) i Josep-Maria Cots (UdL).
L’objectiu de l’obra és difondre a nivell internacional un conjunt d’estudis innovadors sobre la pragmàtica de la llengua catalana.
El professor de Llengua i literatura catalanes de la UOC, Joan Pujolar, hi participa amb el capítol “Catalan-Spanish language contact in social interaction.”
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail