El professor de Llengua i literatura catalanes de la UOC, Joan Pujolar, publica a L’Avenç l’article “Els joves i la catalanitat líquida“.
Aquest treball és una reflexió sobre els resultats d’un estudi recent sobre les llengües i les identitats dels joves catalans, on es tracta d’entendre per quina mena de catalanitat aposten els joves d’avui i quin paper hi juga la llengua.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail