13 de febrer de 2016

​I Jornada-taller sobre l'ensenyament de la pronunciació

El passat desembre de 2015 a la Facultat de Filologia de la UB, va tenir lloc la I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació: Eines, recursos, estratègies i experiències en l’ensenyament del català. Una iniciativa impulsada pel Departament de Filologia Catalana de la UB, dirigida a logopedes, educadors i professionals de la llengua catalana interessats a adquirir i compartir coneixements relacionats amb la pronunciació de la llengua i l'ensenyament en aquest l'àmbit. 

La primera intervenció de la Jornada "Aprendre els sons del català per part de xinesos i àrabs" va anar a càrrec Sílvia Llach, professora de la UdG i col·laboradora docent del grau de Llengua i Literatura Catalanes UOC, juntament amb Anna Cutillas Romero, graduada nostra que va presentar la recerca del seu treball final de grau, un estudi sobre les dificultats d'estudiants de català de primera llengua xinesa i àrab. 


Podeu llegir la crònica de l'acte a Núvol:


"El primer, elaborat per Llach, és una proposta de guia per a professors de llengua en què es pretén predir, a partir d’inventaris fonològics, quins sons del català haurien de resultar més difícils per als estudiants no catalanoparlants segons la seva primera llengua. El segon, dut a terme per Cutillas, és un estudi de camp que analitza les dificultats d’estudiants de català de primera llengua àrab i xinesa. La comparació va posar de manifest que les prediccions fetes sobre bases teòriques no sempre s’ajusten a les dificultats reals dels aprenents, i va servir a les autores per defensar la tesi que l’ensenyament de la pronunciació no s’ha de focalitzar només en la producció de sons aïllats, sinó també en la percepció dels sons, en l’estructura sil·làbica de les llengües en qüestió, i en el context sociolingüístic de les diferents comunitats lingüístiques en relació amb el català."


4 de febrer de 2016

VI Trobada de la titulació de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC - 2016
La Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, organitza la trobada de la titulació de Llengua i Literatura Catalanes d’aquest curs 2015-2016, amb la intenció d’aplegar estudiants, llicenciats i graduats, tutors, consultors i professors el dissabte 27 de febrer.

La imminent aparició de la nova gramàtica de la llengua catalana de l’IEC és una bona oportunitat per dedicar-hi la trobada d’aquest any en un espai tan emblemàtic com el de la Casa de Convalescència, seu actual de l’Institut d’Estudis Catalans.

Com sempre, la jornada es desenvoluparà en dues parts: en la primera, el Dr. Manuel Pérez Saldanya, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València, i la Dra. Gemma Rigau, catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, presentaran la conferència titulada “Gramàtica de la llengua catalana: entre la descripció i la prescripció”; i en la segona, visitarem la Casa de Convalescència i assistirem a les presentacions d’alguns dels millors treballs de final de grau o de llicenciatura de cursos anteriors.

27 de gener de 2016

Quina influència tenen les xarxes socials en la nostra escriptura?


Hem descuidat l'ortografia amb l'aparició de les xarxes socials? Els errors ortogràfics utilitzats al whatsapp després es troben a les aules o en documents formals de comunicació? Ona Domènech, directora del grau de Llengua i literatura catalanes UOC, va participar en la notícia sobre la llengua i les xarxes socials als informatius de TV1. Aquí podeu veure el vídeo:  

Edició Catalunya

video

25 de gener de 2016

Recordem Ramon Llull: una vida al servei d'una idea

"Vergonya sense pecat és manca
d'amor del qui no sap estimar."

Ramon Llull
(1232 - 1316)

És possible que fos el 25 de gener de 1232 la data de naixement de Ramon Llull, filòsof medieval i figura cabdal de la cultura catalana. Celebrem el seu dia i l'Any Llull amb un text d'Antònia Carré, col·laboradora docent de Llengua i Literatura Catalanes UOC, que analitza la  dedicació vital de Ramón Llull al servei d'una idea. També el recordem amb un repàs de la seva vida i obra a Catalunya Ràdio: "Folls per Llull" i les lectures de l'obra mística El llibre d'amic e amat interpretades per Sílvia Bel a Catorze.cat.